/ 2 نظر / 18 بازدید
معلمروستا

سلام بعد از مدتها خدمت رسیدم و دیدن تصاویر روحم را تازه کرد .به جد می توانم بگویم که در انتقال زیباییهای طبیعت از طریق عکاسی به تبحر لازم دست یافته اید و این بسیار عالی است. دیدن این تصاویر مرابه افسوس افکند که مدتهاست دوربینم در حال خاک خوردن است. موفقو پیروز و شادباشید. طاعات وعبادات قبول حق درپناه حق